сряда, 6 октомври 2010 г.

Етика-Морал-Право.

.
Етика е съвкупност от нравствени норми, понятия, съждения, оценки за начините на поведение в обществото и семейството. Етика - морална философия  е дял от философията, който се отнася до въпросите на морала.Етика е и приложна наука, изучаваща нравствените ценности на човека като специалист, личност и обществен деятел. Етика буквално означава навик, обичай. Тя е една от най- древните теоретични дисциплини, обект на изучаване на която е моралът.
Морал- от латински, означава нрав и е една от формите на обществено съзнание, социална институция, изпълняваща функцията на регулиране поведението на хората във всички без изключение области на обществения живот.Етиката и моралът често се отъждествяват. Моралът е предмет на етиката. Той съществува от появата на човека, но като учение датира от по- късно. Етиката придава завършен вид на философското знание- разработва и проблемите на морала; нарича се още и практическа философия.
Сократ първи насочава внимание от външния свят към състоянието на човека. Знанието, имащо отношение към човешкия живот, е било поставено на първо място, а всички други знания са били вторични. Самопознанието се е смятало за необходимо за успех и като същностно добро. Самоосъзнаният човек би действал изцяло неговите капацитети до тяхната връхна точка, докато невежата ще се запъва и ще отчита затруднения. 
Човек е длъжен да се съобразява с външните изисквания. Вътрешните разбирания, това е нравственото аз, и всеки един човек го притежава, съзнавайки или не.Длъжни сме да спазваме законите.Правото е система от предписания, които регулират отношенията между хората. Чрез тези предписания хората се съобразяват с определени закони. Те се налагат от държавата и изискват всеки да се съобразява с тях. Държавата е легитимна да следи за тяхното спазване. Правото е законно “насилие”. Това налагане не следва да се счита като такова, към което гражданите нямат отношение. Напротив, те са дали съгласието си, защото избират хората, които създават законите, но съгласието не означава, че с това насилие не трябва да се спазват правата на гражданите. Правото не възниква от свободната воля на гражданите и обществото. То е определено от обществения строй, господстващата идеология, политическите традиции и много други фактори, включително от прогреса в моралните възгледи.   Неписаните закони също могат да доведат до санкции от страна на обществото, защото са нарушени неговите традиции, обичаи и морални норми. В най- развитата си форма обаче неписаният закон действа като собствен морален ориентир, така че човекът сякаш се раздвоява, изправяйки се пред собствената си съзнателност. Съвременната етика не се отказва да търси хармония на външното и вътрешното. Моралното поведение извършва действие по вътрешна убеденост, то е една нагласа, за да си направим избора сами.Моралът е система от ценности, налага се отвън. Вменява дълг.Нравствеността се налага се отвътре.


.
Възникна грешка в тази притурка
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

За контакти: yphalachev@gmail.com

Декларация за поверителност„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.