неделя, 31 януари 2010 г.

Стефан Стамболов

http://yphalachev1.blogspot.com/
КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
НОВИНИ,АНАЛИЗИ

Навършват се 156 години от рождението на Стефан СтамболовСтефан Стамболов


Стефан Стамболов е бележит български държавник, революционер, политик, поет и журналист роден на 31 януари 1854 г. във Велико Търново. Потеклото му по майчина и бащина линия е от Трявна. Образованието си започва в родния град, по-късно учи в Одеската семинария , която не завършва. Бащата е съзаклятник от Велчовата завера и съмишленик на Капитан Дядо Никола . Самият Стефан Стамболов расте в обкръжението на революционери като Христо Иванов - Книговезеца, Отец Матей Преображенски, Христо Караминков - Бунето и участвува в почти всички прояви на борбата за политическа независимост през 70-те години - член е на БРЦК в букурещ, в Гюргево, изпълнява важна роля в подготовката на Старозагорското (1875) и на Априлското въстание (1876).
През 1875 г. съвместно със Христо Ботев издава стихосбирката "Песни и стихотворения".
Стамболов е сред най-заслужилите и популярни "строители на съвременна България". Особено деен е в разприте между либерали и консерватори още от времето на Учредителното събрание (1879). След 1880 г. става подпредседател, а и председател на Народното събрание. Сравнително дълго време е министър-председател (1888-1894). Има дял в осъществяването на Съединението на Княжество България и Южна Румелия, в контрапреврата през 1886 г. Провежда ярко изразена националистична политика, способствува за укрепване на дипломацията, на икономиката и на държавническата мощ на Отечеството. Влязъл в конфликт с царска Русия и княз Фердинанд, пребит от политически врагове, Стамболов умира в София на 6 юли 1895 г.
 Управлението на ръководената от него Народнолиберална партия (1887-1894), макар ѝ критикувано заради преследванията на опозиционни политици, поставя основите на подема на България през следващите две десетилетия.
Като председател на парламента той е първото официално лице в Княжество България, подкрепило преврата в Пловдив, довел до осъществяването на Съединението през 1885 и на последвалата Българска криза. Макар и председател на Народното събрание, Стамболов участва като доброволец в Сръбско-българската война, която води до защита на Съединението. Съединението и неговата защита са удар за руските имперски интереси на Балканите, които не включват съществуването на независима България. Подтикнати отРусия, група офицери-русофили извършват преврат и детронират героя на Съединението - княз Александър I Батенберг. След детронирането на княз Александър I Батенберг през 1886 Стамболов се обявява решително срещу преврата и организира отстраняването на неговите организатори.
След абдикацията на княз Александър I, Стефан Стамболов влиза в състава на регентския съвет (7 септември 1886 — 7 юли 1887). Той свиква III Велико Народно събрание (1886-1887), въпреки настояванията на Русия, която отказва да признае избора на княз Фердинанд I.
След избора на княза, Стамболов оглавява правителството на създадената от него Народно-либерална партия (1887 – 1894). Задачите, които си поставя, са: защита на българската независимост, умиротворяване на страната, ускоряване на стопанското развитие, укрепване на международното положение на България и защита на българската кауза в териториите, определени от Сан Стефанския договор, но останали извън българската държава.
В своята политика той е воден от принципа за неделимост на Македония с другите балкански държави, поради което отхвърля сръбското предложение за съюз срещу султана. Преценявайки слабостта на Османската империя, Стамболов съчетава политика на приятелство и натиск спрямо султана. В резултат са постигнати редица църковни и просветни придобивки, което води до събуждане на българския елемент в Македония. В лицето на Османската империя Стамболов вижда необходим съюзник срещу сръбските и гръцки интереси в Македония. Тази политика е съчетана с изграждането на модерна армия по европейски стандарти, която в бъдеще да изпълни задачата на национално обединение. Стамболов провежда политика на твърдост и лавиране спрямо Великите Сили в името на националния интерес. По този начин той успява да сключи изгодни за българската икономика търговски договори. Стамболов следва енергично политика за икономическо развитие на страната на базата на 3 основни принципа: протекционизъм, строга данъчна политика, промишлено и гражданско строителство. Той развива активна законодателна дейност с подчертано протекционистичен характер. Приема закон за насърчаване на производството на местни тъкани,закон, който определя железниците за собственост на държавата. Така предотвратява опасността от изпадане на страната в икономическа зависимост. Развива банковото и застрахователното дело, поставя основите на общинските здравни служби и пенсионното дело.
На 3 /15 юли 1895 г. Стефан Стамболов е жестоко посечен на улицата и след три дни умира от раните си. 


КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
НОВИНИ,АНАЛИЗИ

Стабилността на банковата ни система.

ПРЕГЛЕД,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
http://yphalachev.blogspot.com/
НОВИНИ,АНАЛИЗИ


ПАРИТЕ НЕ СА В ОБОРОТ


Стабилността на банковата ни система. Пари има,но парите в държавата не са в оборот.

Критерий за стабилността на икономиката е отношението на банките.

Банките , нямат доверие в държавата като платец.Парите в държавата не са в оборот. Основният инструмент за привличане на нови средства остава широкото разгръщане на публично-частното партньорство при изграждането на широка гама инфраструктурни проекти.Необходими са смели политически решения за повишаване доверито на банките в икономиката на държавата.
Банките , нямат доверие в държавата като платец, нямат доверие в бизнеса и в другите банки. Голяма част от банките, които бяха най-агресивни на българския пазар, имаха проблеми с банките майки в техните страни. При това положение държавата трябва да се намеси категорично, за да се разкъса порочният кръг.
Размерът на активите, които обезпечават кредитите в условията на кризата, рязко е намалял поради обезценка. Обезцениха се фирмите - показател е спадът на цените на акциите им на фондовата борса.
Сриват се цените на имотите, включително и промишлените. Според Министерството на труда и социалната политика безработицата за 2010 г. ще бъде средногодишно 11,4%. Реалната безработица е значително по-висока - от 19 до 20%.
Оказва, че банките са затруднени поради слабо обезпечените кредити, и са необходими нови парични средства, нови провизиии те намират изход в покачване на лихвите по депозитите в лева и евро, които вече за левови са над 9%.
Банките се страхуват от бъдещи лоши кредити, поради свиване цената на активите, и се опитват на всяка цена да привлекат всеки свободен лев. Парите в оборот съществено са се свили и продължават да намаляват. Това също е причина да расте цената на паричния ресурс, а оттам - и лихвите по кредитите.
Банките спират да финансират клиенти, и поради влошената стопанска конюнктура. Включително и за изпълнение на обществени поръчки или по проекти, финансирани от структурните европейски фондове, защото не са сигурни, че правителството ще изплати навреме дължимите средства.
Редица банки изнесоха немалки части от кредитните си портфейли и сега, след след преминаване на психозата и тяхното финансово укрепване, ги внасят отново. И този внос се отчита като новоотпуснати кредити и оживление в кредитната активност. Независимо от тази трудна обстановка банките са натрупали над 700 млн. лв.печалба.
Пари има,но парите в държавата не са в оборот. Основният инструмент за привличане на нови средства остава широкото разгръщане на публично-частното партньорство при изграждането на широка гама инфраструктурни проекти.

ПРЕГЛЕД,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
http://yphalachev.blogspot.com/
НОВИНИ,АНАЛИЗИ

събота, 30 януари 2010 г.

Kонкурс за европейската награда "Карл Велики"

http://yphalachev1.blogspot.com/


Kонкурс за европейската награда "Карл Велики"


http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/en/index.html
В конкурса за европейската награда "Карл Велики" могат да кандидатстват хора на възраст между 16 и 30 години. Наградата е присъждана на проекти, които чрез примери поощряват разбирането за Европа като общност и спомагат за развитието на споделена европейска идентичност.Целта на наградата е да поощрява проекти, които спомагат за изграждането на обща европейска идентичност. Призът е присъждан от Европейския парламент съвместно с фондацията за международната награда "Карл Велики" на грaд Аaхен.
Срокът за кандидатстване за наградата "Карл Велики" за младежи  е удължен до 14 февруари 2010 г. Това ще даде възможност на повече кандидати да се включат в третото ежегодно издание на конкурса.
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/en/index.html

http://yphalachev1.blogspot.com/
КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
НОВИНИ,АНАЛИЗИ

ПРАВО НА ПЕНСИЯ.ДЕБАТ ЗА ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА.

http://yphalachev1.blogspot.com/

ПРАВО НА ПЕНСИЯ.ДЕБАТ ЗА ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА.

Дебат за бъдещето на пенсионната система

Кризата изхвърли от осигурителната система стотици българи, останали без препитание.  За 2009 г. приходите по фондовете на държавното обществено осигуряване са намалели с около 200 млн. лв. В началото на годината над 140 000 души са престанали да внасят осигуровките си. От есента при пълна секретност най-добрите експерти умуват как да се спаси пенсионната ни система. Засега е ясно едно - пенсионната възраст ще се вдига най-малкото заради застрашително застаряващото население в света. Според разчетите след 15-20 години у нас картинката ще е страшна - 100 работещи ще хранят 115 пенсионери. Сега съотношението е 100:78 и все още е в полза на работещите.Днес въпросът с пенсионната реформа получи известна публичност.

Един от вариантите е право на пенсия за осигурителен стаж и възраст да се придобива при 40 години осигурителен стаж за мъжете и 37 години осигурителен стаж за жените. Сега за мъжете този стаж е 37 години, а за жените - 34. Предвижда се минималната възраст за придобиване на право на пенсия за мъжете да бъде 63 години, а за жените 60.

При втория вариант се предвижда повишаване на възрастта за пенсиониране на жените от началото на 2012 г. с четири месеца на всяка календарна година до достигане на 63 години възраст за пенсиониране през 2019 г. От 2021 г. се предвижда едновременно увеличаване на пенсионната възраст за жените и мъжете с четири месеца на година до достигане на 65-годишна възраст. За придобиване право на пенсия ще се изискват не по-малко от 37 години осигурителен стаж за мъжете и жените.

Всички промени трябва да да са устойчиви и да са приети с консенсус, единодушни са всички страни в дебата за бъдещето на пенсионната система. Правителството се готви да въведе новите мерки към края на мандата - от 2012 г.
Административните мерки не пораждат интерес хората да спестяват, а да излязат по-бързо от системата. Когато беше премахнато ранното пенсиониране, изведнъж имаше рязък бум на инвалидните пенсии. Всяка система, основана на насилствена солидарност, поражда стремеж към грабеж.В условията на безработица предлаганото изискване за стаж e твърде голямо и в крайна сметка водещо до по-късно пенсиониране. Принципно ще се стигне до увеличаване на възрастта.
Да избирам между вдигането на възрастта и вдигането на стажа е като да избирам дали да ме обесят или да ме удушат,коментира вицепрезидентът на "Подкрепа" Димитър Манолов.
"Пенсионната възраст трябва да е в диапазон и всеки да може да избира сам. Например: пълен размер на пенсията ми се полага на 65-годишна възраст, но мога да се пенсионирам и на 62 г. с намалена пенсия или - живот и здраве - на 67 г. с увеличена", смята Любомир Христов, председател на Института на дипломираните финансови консултанти.
Дефицитът във фонд "Пенсии" ще остане огромен поради намаляването на осигурителната вноска - от 34.7%  до 16% в момента.  Синдикатите са категорични, че намаляването на вноските не само трябва да спре, но и да се върне назад. За компенсация държавата да намали някои от данъците, например ДДС.
Частичен изход е освобождаването на фонд "Пенсии" от плащания, които не са свързани с осигурителния принос на пенсионерите.
Социалното министерство предлага друг начин за стабилизиране на солидарния стълб - държавата да емитира дългосрочни облигации.Икономистите категорично отхвърлят пускането на нови дългови инструменти, защото ще доведе до дефицит в бюджета. Вместо това съветват да се използват средствата, натрупани в Сребърния фонд.
Всички промени трябва да да са устойчиви и да са приети с консенсус, единодушни са всички страни в дебата за бъдещето на пенсионната система. Правителството се готви да въведе новите мерки към края на мандата - от 2012 г.


ПРЕГЛЕД,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
http://yphalachev.blogspot.com/
НОВИНИ,АНАЛИЗИ

КИТАЙ - ЕКСПОРТ НА РАБОТНА СИЛА


http://yphalachev1.blogspot.com/
КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
НОВИНИ,АНАЛИЗИ


КИТАЙ СЛЕД КРИЗАТА -ЕКСПОРТ НА РАБОТНА СИЛА


Внимание-китайци.Ние забравихме виетнамците от края на 80 и началото на 90 те на миналия век.Историята може да се повтори.
Китай отдавна е известен с експорта на евтини стоки,но става все по-забележим и с експорта на работна сила.Принадлежащите на Китай компании по света се строят и обслужват основно от китайски работници. По данни на китайското министерство на търговията от януари до октомври 2009 китайските компании са осъществили различни проекти на обща сума 58 млрд.долара,като числото китайци работещи по целия свят е 740 хил.,но съществуват и много работещи нелегално. Пренапрежението, с което работи китайската работната сила е на ръба на човешките възможности. Факт е, че с евтината си продукция, с която залива планетата , китайската икономика спасява световната или я убива. Но никой не знае на каква човешка цена . Осъзнаването на китайските работници e въпрос на време.Според мнозина икономисти, китайците са традиционно възпитани да спестяват много. По оценки на тези икономисти китайците спестяват 40% от доходите си и не купуват на кредит.
Китайските менаджери ,смятат,че наемането на китайци не винаги е по-евтино,но китайците обикновено имат по-добра квалификация и с тях е по-лесно да се работи.
Китайскат експанзия предизвиква протести на местните жители.Те обвиняват китайците,че крадат работни места,нелегално остават в страните,не се интегрират,(подобно на мюсюлманите),но и създават свои анклави и квартали живеещи по китайски правила.
Според мнозина икономисти, китайците са традиционно възпитани да спестяват много. По оценки на тези икономисти китайците спестяват 40% от доходите си и не купуват на кредит.  Най-късно до 2027 г. китайската икономика ще стане най-голямата, прогнозира главният икономист на Goldman Sachs Джим О'Нил. Той пресметна, че БВП на Китай ще достигне 5,4 трлн. долара още през 2010 г., което е увеличение с 1,1 трлн. долара спрямо края на 2008 г. Още тази година Китай вече ще е износител номер едно в света.

КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
НОВИНИ,АНАЛИЗИ


Koнкурс Европейската награда за млад журналист 2010

http://yphalachev1.blogspot.com/
КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
НОВИНИ,АНАЛИЗИ

Koнкурс „Европейската награда за млад журналист 2010 (ЕНМЖ)“ .

За трета поредна година конкурсът ще отличи най-добрите европейски млади журналисти, които отразяват разширяването на ЕС.
Кoнкурсът „Европейската награда за млад журналист 2010 (ЕНМЖ)“ провокира журналисти и студенти по журналистика, на възраст между 17 и 35 години, да обогатят своите виждания. Тя е възможност да се представи разширяването на ЕС през творческа и провокативна гледна точка. Конкурсът ще протече от 20 октомври 2009 до 28 февруари 2010. Преса, онлайн и радиожурналистика, публикувана или излъчена между 1 октомври 2007 и 28 февруари 2010 може да бъде предадена от граждани на страни-членки на ЕС, страните-кандидати за членство, потенциалните кандидати или Исландия.

Може да участвате индивидуално или колективно (например с журналисти, които са допринесли за статията) с 1 до 3 статиинаписани на предпочитан от вас език (български, латвийски англииски, немски и т.н.). Крайният срок за участие е 28 февруари 2010.

36-тимата национални победители ще бъдат избрани от официално жури във всяка страна – участник. След това международно жури ще подбере трите най-добри кандидатури в следните категории: „най-оригинално”, „с най-добро проучване” и „най-добър журналистически стил”. Авторът на всеки от носителите на специалните награди ще получи пътуване на стойност 3000 € до европейска столица по свой избор .

За информация как можете да се включите в състезанието, моля посетете www.EUjournalist-award.eu
или
t.vasileva@media-consulta.com

КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
НОВИНИ,АНАЛИЗИ

петък, 29 януари 2010 г.

Бойко Борисов се доближава до Стефан Стамболов

http://yphalachev1.blogspot.com/
КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
НОВИНИ,АНАЛИЗИ,


Бойко Борисов се доближава до Стефан Стамболов.

Поведението на Бойко Борисов започва да се доближава до това на Стефан Стамболов. Това ме изпълва с чувство на национално достойнство и гордост. За първи път от много години насам се намери един силен български премиер, който да каже на Анкара без усуквания какво очакваме от нея. Признавам, че до сега съм бил умерен негов фен, от сега нататък с радост ще го подкрепям.
За България е от полза европеизирана Турция,но не на всяка цена. В момента Турция и България са две съюзнически страни.Турция е страната, която най-мощно и най-силно подкрепи България в преговорите й за присъединяване към НАТО.
През последните 95 години България не е имала проблеми с Турция.
Факт, че Турция е по-пробългарски настроена спрямо България, от колкото всички останали балкански държави.Сега ЕС отправя похвали по адрес на турската икономика. В доклада на ЕС се акцентува на здравината на турския банков сектор и осъществените реформи, подобряването на отношенията й със съседните страни и функциониращата пазарна икономика.Подчертава се, че изграждането на близки отношения със съседните страни е довело до нарастване на износа за тези страни.

Турският премиер Реджеп Ердоган заяви в присъствието на българския си колега Бойко Борисов, че „ако действително се докаже, че страната ни трябва да изплати компенсациите за имотите на тракийските бежанци, ще бъдат предприети съответните мерки”
Той обявил това с голяма доза затруднение по време на пресконференцията след неколкократно задаване на въпроса от страна на българските журналисти очевидно, че отговорът му бил особено труден. Посочил, че смесените комисии продължават да работят доста интензивно.Разговорът между двамата е обиколил широк спектър от теми, след които енергийната сигурност и общия проект за газопровода “Набуко“, претенциите на България за компенсации за тракийските българи, бъдещото членство на Турция в Европейския съюз и необходими ли са партии посредници в отношенията между двете страни.
Ние нямаме нужда от партии – посредник в отношенията между България и Турция. Партията, която е спечелила и е на власт, е тази, която представлява държавата, заяви Борисов, повтаряйки на глас желанието на почти всичките си предшественици на премиерския пост, Анкара да не залага на ДПС.
Отказахме се от идеята за референдума за новините на турски език, в името на добрите отношения между двата народа. Настоявам колегите от Турция да ревизират част от поведението на хора, които се представят за изразители на турската страна в България; вмешателство в изборния процес за парламентарните избори, допълни българският премиер.
В отговор на българските претенции Ердоган настоя България да облекчи визовия режим за турските граждани и поиска те да получават преференциални визи. Така според него туристическият поток от Босфора към България ще се увеличи. Според Анкара стокообмен от 3 млрд. евро годишно е недостатъчен, но и в двете страни е налице политическа воля за засилването му. Ердоган подчерта още, че визитата на Бойко Борисов в Турция е ново начало на двустранните отношения и определи участието на българския министър на културата Вежди Рашидов като знаково в годината, в която Истанбул е Европейска столица на културата. Турският премиер отново повдигна въпроса като своите предшественици за изграждането на язовир на река Тунджа, за да се предотвратят последиците от честите наводнения. Борисов от своя страна заяви, че паралелно с рестарта на проекта „Горна Арда” може да се търси решение и на проблема с Тунджа.
Бойко Борисов подчерта, че двете страни могат да бъдат модел за останалите народи и огласи, че ще направи постъпки джамията в Пловдив да влезе в списъка на ЮНЕСКО за закрила на паметниците, но поиска и Турция да направи същото с т.нар. „Желязна църква” „Свети Стефан” в Истанбул. След добрите новини Борисов рязко смени тона и каза: „Между България и Турция не са необходими партии посредници. Настоявам турските колеги да ревизират отношенията си към определени среди в България, които се представят едва ли не като изразители на турската държава у нас. Националистическите формации и прояви прекалиха. Т.нар. обръчи от фирми създадоха условия за възникване на напрежения. Вместо да се занимаваме с големите проекти, такива проблеми се опитват да ни разделят”, заяви Борисов. Той разкри, че по време на разговора на четири очи с Ердоган е помолил за втори оглед на потъналия кораб „Хера” заради настояване на близките на жертвите. 
Министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков подписа протокол за енергийно сътрудничество, чиито параметри обаче все още не са огласени.
Според Ердоган документът ще допринесе за развитието на проекта "Набуко". Двамата премиери са обсъдили изграждането на язовир на границата на р. Тунджа, който ще предотврати наводненията на Одрин при обилни дъждове. За проекта се говори с турската страна още от правителството на Саккобугготски. Приблизителната стойност на инвестицията е около 147 млн. евро. Борисов заяви, че по проекта все още не е направено нищо и той ще се разработва паралелно с изграждането на каскадата "Горна Арда".Двамата премиери са обсъдили възможността за изграждане на газова връзка, която ще позволи доставки не само от България за Турция, но и обратното, както и евентуално хранилище за газ. България ще обяви джамията в Пловдив за обект на ЮНЕСКО, а Турция - Желязната църква "Св. Стефан", се договориха още двамата премиери.
Борисов от своя страна декларира, че “продължаваме да подкрепяме реформите в Турция и желанието й за членство в ЕС“.
Борисов призна, че има закъснение по проекта "Набуко" и ЕС ще се опита да го навакса. Според него спогодбите в областта на газовите доставки дават възможност за диверсификация. "Те са стратегически проекти, които засягат целия ЕС", смята министър-председателят.
“До този момент не бях срещал човек, който така да подкрепя “Набуко” както колегата Ердоган“, заяви още Бойко Борисов. Той обеща, че ще разкаже на срещата на върха в Брюксел за проблемите със закъснението на проекта, как то да се преодолее.


http://yphalachev1.blogspot.com/
КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
НОВИНИ,АНАЛИЗИ,

ЗА ПРОМЯНА НА БАНКОВАТА РЕГУЛАЦИЯ
ЗА ПРОМЯНА НА БАНКОВАТА РЕГУЛАЦИЯ

Давос, Швейцария


САРКОЗИ Е ЗА ПРОМЯНА НА БАНКОВАТА РЕГУЛАЦИЯ

Никола Саркози при откриването на Световния икономически форум в Давос, Швейцария:"Нека погледнем корените на проблема- това са дисбалансите в световната икономика, които подхранваха растежа на глобалните финанси. Финансовата дерегулация беше въведена, за да обслужва дефицита на онези, които консумират твърде много с излишъка на онези, които консумират недостатъчно". Френският държавен глава посочи, че ако не се промени банковата регулация, рисковете пред икономиката ще станат по-големи и по-трудни за преодоляване. Той подчерта, че заради поставянето на свободната търговия на пиедестал, е била отслабена самата демокрация, а хората очакват именно демокрацията да ги защити. Затова, той призова за цялостен ремонт на международните институции така, че да отговорят на 21-ви век. "Не можем да управляваме света през 21-ви век с правилата и принципите на 20-ти. Не можем да управляваме глобализацията, докато избягваме половината човечество в покрайнините, без Индия, Африка или Латинска Америка. Или ще променим собствените си виждания, или промяната ще ни бъде наложена от икономически, социални и политически кризи", предупреди още Никола Саркози.
По данни от изследване на Института по социология на БАН, над 75% от извънфирмените кредити са взети от домакинства с месечен доход под 600 лева, което ги прави практически неплатежоспособни.На свой ред банките у нас (95% - с чуждестранни собственици!) са раздали над 15 милиарда лева кредити повече от събраните депозити. Реакцията на банките майки е: спиране на рефинансирането за българските клонове; натиск върху тях да изземват ипотекираните имоти на неизправните длъжници и да сведат до минимум кредитната дейност чрез рекордно високи лихвени проценти.В банковата сфера е назрял конфликт: между търговски банки и клиенти, между държава и банки, чието потушаване не е възможно на базата на лични срещи и увещания. Необходима е законова промяна, която да разшири правата на МФ и БНБ за контрол и намеса, защото става дума за защита на спестяванията на българите и прозрачността на банковата информация.

Националната асоциация на българския бизнес (НАББ) взе решение да блокира на 1 февруари т. г. граничните пунктове "Илинден" и "Кулата" .
Това съобщи вчера на пресконференция в Благоевград председателят на асоциацията Светлозар Николов. Мотивите за протеста и исканията на НАББ са изложени и в писмо до българския премиер.В него се изразява недоволство от политиката на гръцките банки, които държат 40 процента от банковия пазар в България.
От асоциацията искат да бъдат чути от правителството и премиера Бойко Борисов и настояват те да бъдат посредник и гарант между българския бизнес, гражданите, в качеството им на клиенти на гръцките банки, и самите банки за подписването на обществен договор.
Искаме подписване на обществен договор, с който гръцките банки да приемат антикризисна програма за предоговаряне към всички свои български клиенти, заяви Николов.

Стана факт поредното издевателство:Между 10 и 50 лв. такса за изваждане на справка за платени през миналата година лихви трябва да платят клиенти на банките, ако искат да ползват данъчното облекчение за млади семейства с ипотечен кредит.Пощенска банка издава удостоверения за платена лихва за 2009 г." срещу 50 лв.-съобщи в.Дневник
http://www.dnevnik.bg/pazari/2010/01/29/850013_do_50_lv_bankova_taksa_za_izvajdane_na_spravka_za/
Банките у нас най-просто казано се държат като бандитска мафия.
Мафията съществува когато няма държавна власт и нормативна рамка, която да принуди мафиотите да се държат съгласно законите или както е в нормалните държави да ги вкара в затвора.Поддържайки високи лихви, банките у нас преразпределят от тези, които и без това са бедни и имат кредити, към онези, които са богати и имат вложения. Поддържайки висок лихвен процент, те извършват грандиозно преразпределение на доходи, което е абсолютно нерационално и вредно .
Нарушен е общественият договор! За тези които са забравили :С идеята за обществен договор Жан-Жак Русо отрича феодалните задължения (през 1762, а не през 2009 г.). 


КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
НОВИНИ,АНАЛИЗИ

ЛОШИ НОВИНИ ЗА НАБУКО


КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
НОВИНИ,АНАЛИЗИ


ЛОШИ НОВИНИ ЗА НАБУКО


Русия включи в действие своя конкурентен проект “Южен Поток”,за да елиминира „Набуко” и да доставя газ през Русия към Европа подържайки газов монопол. Сега пред "Набуко" има две възможности - да купува газ от Иран или Европа да се обвърже още по-здраво с Русия чрез "Южен поток"."Набуко" бе поставен под въпрос, още в края на 2009 г. когато Азербайджан и Русия подписаха договор за покупката на 500 млн. куб. м газ през 2010 г. В навечерието на Нова година Баку съобщи, че двете страни са се договорили количеството да бъде удвоено.По-рано Азербайджан заяви готовността си за преориентация на експорта на своя газ, тъй като позицията на съседна Турция по въпроса за транзита на азърбайджански газ в ЕС по Набуко не устройва Баку.Анкара иска от Баку да продължи да й продава газ на по-ниски цени, което не устройва каспийската държава.Азербайджан ще продава на който може и по-най добрите цени които може да изкара. Това е реалността. Ако Набуко и дава повече пари, ще има и газ. Противоречията между двете страни са в полза на Русия, доколкото те подриват позициите на "Набуко" в каспийския регион. Азербайджан започна да изнася газ за Русия от 01.01.2010.
Специалният представител на САЩ по енергийните въпроси Ричард Морнингстар изрази силното си разочарование от това, че Турция и Азербайджан не са се договорили за условията за купуване и транзит на природен газ от находището Шах Дениз.На семинар в Американския център за развитие Морнингстар каза, че подкрепят откриването на нов коридор за транзит на природен газ от Каспийско море за Европа – Южен коридор, който може да включи коридора „Набуко” и газопровода Турция-Гърция-Италия.
По думите му и двата проекта имат голямо значение за разнообразяването на източниците на газ за Европа. Според Морнингстар едно споразумение за транзит на природен газ от находището „Шах Дениз” е в интерес и на Турция, и на Азербайджан.

Ръководителят на East European Gas Analysis Михаил Корчемкин коментира, че през 2015 г. от Шах-Дениз ще се добиват 10-12 млрд. куб.м и Азербайджан ще изпълни заявките на няколко купувачи. Доставките на азерски газ през Турция ще са по-рентабилни в сравнение с тези през Русия, обяснява експертът. По думите му Москва няма да отстъпки пред конкуренцията на каспийския газ.
По-малко са кандидатите за иракското синьо гориво.и участниците в "Набуко" дори не разчитат на него. За доставките до Турция трябва да бъде възстановен разрушеният по време на войната газопровод. Председателят на съвета на директорите на ОМВ Волфганг Рутенсортфер обяви, че Ирак има доказани запаси и ще участва в геоложки проучвания.
На газ от Азербайджан разчита и Румъния. Грузинският министър на енергетиката Александър Хетагури е предложил на румънския си колега да изградят завод за втечнен газ от Азербайджан.
Може би най – сериозният проблем за Набуко са крайните потребители.Ако те не се споразумеят, газопроводът „Набуко”, който след 2014 година трябва да свързва газовите залежи на Централна Азия с Европа, заобикаляйки руската територия е фикция. „Ние сме търговско дружество, не институция. Ако няма търсене, няма да можем да построим газопровода”, заяви Вернер Аули, директор на отдела „Петрол и газ” на OMV. В проекта с дължина 3300 километра ще участват освен австрийската компания, още Булгаргаз (България), Ботас (Турция), ARWE (Германия), MOL (Унгария) и Трансгаз (Румъния).

Турция и Иран подписаха меморандум за взаимно разбирателство в енергийния сектор.Според този документ, Турция ще получи право на продажба на 17,5 милиарда куб.м. газ годишно и сега именно иранският газ ще бъде приоритетна ресурсна база за газопровода "Набуко"."Със сигурност "Набуко" няма да бъде въведен в експлоатация без участието на Иран", е посочил Реза Кесаизаде, управителен директор на Националната компания за износ на газ на Иран. 
В случай, че споразумението бъде реализирано, на позициите на Русия на европейския газов пазар може да бъде нанесен сериозен удар.Специалният пратеник на президента Обама по енергийните въпроси за Евразия Ричард Морнингстар, заяви на брифинг за политиката на ЕС в Брюксел, че САЩ ,не смятат , че Иран трябва да е част от проектите за южен енергиен поток.

http://yphalachev1.blogspot.com/
КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
НОВИНИ,АНАЛИЗИ

четвъртък, 28 януари 2010 г.

Премиерът Бойко Борисов ще посети Турция.ВМРО изпрати позиция за българо-турските отношения.


http://yphalachev1.blogspot.com/
Премиерът Бойко Борисов ще посети Турция.ВМРО изпрати позиция за българо-турските отношения.
Българското правителство трябва да постави пред правителството на Турция въпроса за изплащането на компенсациите на тракийските бежанци по силата на Ангорския договор. Това се посочва в позиция на ВМРО – БНД. Според партията, Турция не може да бъде член на Европейския съюз поради фундаментални цивилизационни несъответствия с принципите и основите, на които е изграден Европейския съюз.
„Българското правителство трябва ясно да заяви, че позицията на България относно евентуалното присъединяване на Турция към ЕС трябва да се реши с национално допитване, каквато е практиката във водещите европейски държави.
Българското правителство трябва ясно и безусловно да изиска от правителството на Република Турция да преустанови намесата си във вътрешните работи на България и да се разграничи недвусмислено от практиката на изборните фалшификации, извършвани от дейци на ДПС на нейна територия. България трябва да изиска от правителството на Турция практиката за подкрепа на ДПС по време на избори – логистична, медийна и финансова да бъде незабавно прекратена.
Българският министър-председател следва да постави въпроса пред турските власти за безусловното възстановяване собствеността на над 80 имота, принадлежащи на Българската Екзархия, както и да предостави компенсации за още 120 църковни имота, присвоени от турските държавни и местни власти в годините след 1913-та”, посочват още от ВМРО.
Сергей Станишев в София през март 2008 г. постави публично въпроса за обезщетяване на тракийските бежанци и го върна в дневния ред на двустранните отношения.
Двамата премиери и лидери на управляващи партии, - Бойко Борисов и Реджеп Тайип Ердоган,няма как да я подминат.Очакванията са, че ще се говори основно за бизнес. Но турска фирма строи магистрала "Люлин" и, както се твърди, доста зле. Освен това Анкара сама се отказа да купува наш ток заради замразения проект "Горна Арда". Сега той тръгва и турският пазар се отваря.

Разговорите за обезщетенията на тракийци не са ли бизнес?
Повечето българи очакват от Турция да изпълни ангажиментите си по Анкарското  споразумение от 1925 година, което урежда имотните въпроси на бежанците от двете страни. 

Премиерът не бива да подминава този въпрос. В България очакват той да го постави публично. И да бъде готов да отговаря на турските въпроси.Турският външен министър Давутоглу e обърнал внимание , че в историята принудителните миграции не са били еднопосочни и близо 2 милиона турци са напуснали принудително България и отварянето на тези исторически въпроси за разискване трябва да става във всички техни аспекти.
Разбира се,че е напълно прав. За близо 500 годишното нежелано“присъствие“ на тези 2 милиона турци,сегашното турско правителство дължи сериозни суми на България,които също трябва да бъдат решени по пътя на дипломацията.
http://yphalachev1.blogspot.com/
КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
НОВИНИ,АНАЛИЗИ,

КЛАСАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИЛИ
КЛАСАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИЛИ

Една от основните причини, поради които Китай устоя на финансовата криза по-добре от прогнозите на някои анализатори и дори по-добре от Германия, е, че износът представлява много по-малка част от икономиката на страната, отколкото се смята. През 2008 г. износът е представлявал едва 20% от китайската икономика. От China Market Research очакват вътрешното потребление на домакинствата да представлява 50% от БВП до пет години спрямо 33% към момента.  До 2027 г. китайската икономика ще стане най-голямата, прогнозира главният икономист на Goldman Sachs Джим О'Нил. Той пресметна, че БВП на Китай ще достигне 5,4 трлн. долара още през 2010 г., което е увеличение с 1,1 трлн. долара спрямо края на 2008 г. Кризата помогна на Китай да се доближи плътно до световните икономически лидери. Сигурни сме, че ще можем да постигнем целта си за икономически растеж от 8 процента за цялата година. В това няма никакво съмнение.“ заяви на пресконференция говорителят на Националното статистическо бюро Ли Сяачао. Според мнозина икономисти, китайците са традиционно възпитани да спестяват много. По оценки на тези икономисти китайците спестяват 40% от доходите си и не купуват на кредит.
Правителството, загрижено за застаряването на населението, вече насърчава двойките, които живеят в града , да имат по две деца. Обаче твърде големите разходи за училища, уроци и други до голяма степен ги възпират. Освен това много жени вече не искат да прекъсват развитието на кариерата си. 
През 2030 година световната класация на икономическите сили ще изглежда така:Китай, САЩ, Индия, Бразилия, Русия, Германия, Мексико, Франция и Великобритания. Голямата седморка (Г-7) - САЩ, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада - ще бъдат изместени от нова група - Е-7. Тя обединява страните с нововъзникваща пазарна икономика Китай, Русия, Индия, Бразилия, Мексико, Индонезия и Турция. Към 2020 Е-7 ще се изравни с Г-7 по брутен вътрешен продукт (БВП), а след още десет години, към 2030 година, нейният БВП ще бъде по-голям с около 30 на сто.
Русия ще се превърне до 2030 г. в най-силната европейска икономика, измествайки от върха Германия. В световен план тя ще се изкачи на пето място по този показател.


01 МАРТ 2013, ПЕТЪК


сряда, 27 януари 2010 г.

Християнската цивилизация умира

http://yphalachev1.blogspot.com/Християнската цивилизация умира.


Антисемитизъм, антиислямизъм и ксенофобия в Западна Европа.

Голяма част от конфликтите са не само етнически или национални, а често прерастват в религиозни, очертавайки се в крайна сметка, и като цивилизационни противоречия. Дали се надига световен, глобален сблъсък на цивилизациите?
Сега разделителната линия между народите на западното християнство и мюсюлманите минава през източна Европа и православните народи.Балканите се превръщат в една от разломните зони на цивилизациите, защото конфликтите в Босна, Косово и Македония за съжаление се разгръщат и на верския, цивилизационен принцип.
Засилване на нагласи като антисемитизъм, антиислямизъм и ксенофобия се наблюдават и в Западна Европа. Това сочи представително проучване за антисемитизма и ислямофобията в Европа, представено от проф. Дарио Падован - преподавател в университета в Торино, Италия.Резултатите от проучването, обхванало 1528 души, интервюирани по телефона, бяха представени на Международен форум за европейските измерения на етническия диалог между еврейската и мюсюлманската общности, организиран от Центъра за сравнителни изследвания в София.
В западноевропейското общество се очертават основно три вълни на расистки настроения - в началото срещу евреите, втората вълна са антиислямските настроения, а последната трета вълна е насочена срещу циганите, сочи Падован.
По думите му расистките нагласи и прояви отразяват опасенията и страховете на обществото. Расизмът е свързан не само с гражданското общество, а също и с междуличностните отношения, понякога той е проява, продиктувана от съображения за социалнo сближаване.Около 50% от участвалите в проучването, показват нагласи на враждебност спрямо евреите, негативизмът спрямо мюсюлманите е около 80%. Предразсъдъците спрямо евреите се обясняват от една страна със затворения характер на еврейската общност, другият мотив е внушението за конспирация - тайните заговори на евреите спрямо външния свят.Наблюдават се все по-големи форми на расизъм в западното общество, дължащи се на несигурността в бъдещето, недоверието сред обществото по отношение на социалното развитие - хората имат усещането, че вместо да се придвижват нагоре по социалната стълбица, слизат надолу; на следващо място са авторитарността, национализма и цинизма.

Дания забранява ислямското облекло съобщиха световните агенции на 20 януари.Датският премиер Ларс Льоке Расмусен заяви, че бурките и никабите нямат място в Дания и съобщи, че правителството обсъжда начини да се ограничи носенето на тези ислямски облекла, които покриват цялото тяло.
"Позицията на правителството е ясна - бурката и никабът нямат място в датското общество. Те символизират схващане за жената и човечеството, на което фундаментално се противопоставяме и с което искаме да се борим в датското общество", заяви премиерът на пресконференция."Датското общество е отворено демократично общество, където човек вижда с кого разговаря, независимо дали в училищна среда или на работното място. Ето защо искаме да премахнем това облекло от датското общество", добави той, като същевременно призна, че има "ограничения, включително правни" пред забраната на носенето на този тип покриващо цялото тяло облекло на обществени места.
Правителството "обсъжда начини да се ограничи носенето" на този тип облекло, за да приложи политиката си срещу бурките без да нарушава конституцията, каза Расмусен.

Френска парламентарна комисия представи доклад, в който препоръчва приемане на закон за забрана над забулването на мюсюлманките на обществени места.
След шестмесечна работа 32-членната комисия предложи да се забрани носенето на традиционно покривало от мюсюлманките в училищата, болниците, обществените сгради и транспорта, но не и на улицата.
Докладът от 200 страници не съдържа обаче призив за обявяване на подобно облекло извън закона. Той изброява конкретни предложения за санкции, сред които отказ на документ за пребиваване във Франция или на гражданство. Той е внимателно формулиран, за да не обиди 5-те милиона мюсюлмани във Франция.
Дискусиите по въпроса започнаха след изказване на президента Никола Саркози през юни 2009 г., че забулването не е желателно на френска земя.
Членовете на комисията от управляващата партия Съюз за народно движение искат пълна забрана над забулването на публични места, която да бъде подсилена с глоба при нарушение. Според тях само така може да бъде пресечено забулването във Франция. Но подобен закон издига сложни юридически проблеми и евентуалното му отменяне от Конституционния съвет или заклеймяването му от Европейския съд за правата на човека ще нанесе удар на Републиката, се казва в доклада на комисията. Затова тя предлага на първо време парламентът да приеме резолюция, в която да обяви, че "цяла Франция казва "не" на забулването".
Авторите му препоръчват също приемане на закон, с който да се забрани скриване на лицето на публични места.

Ислямските религиозни практики често влизат в конфликт с моралния кодекс на много общества. Интеграцията на мюсюлманите е двустранен процес. Това не е само усилие за интеграция на мюсюлманите, но и усилие за промяна в нагласите и готовността за партньорство в обществото като цяло.Мюсюлманите имат усещане за сплотеност и обща идентичност. Те са убедени, че са специална група и имат усещането за морални отговорности и набор от вярвания в Корана, които твърдят, че ислямът е единствената истина. Вярата в Аллах обикновено се придружава от убеждението, че подчиняването на немюсюлманите е естествено, морално правилно.
Ислямът не разрешава вглеждането в себе си, творческото въображение, естетичната мода, хуморът и артистичната изразност. Ислямските религиозни практики често влизат в конфликт с моралния кодекс на много общества.
Според Бин Ладен, западното присъствие в региона цели подкрепа за евреите в Палестина, целящи да поставят под свой контрол Арабския полуостров. И доколкото “всяка цивилизация е принудена, при определени условия, да прибегне до терора за да премахне тиранията, то и тероризмът, който практикуваме е похвално дело, защото е насочен против агресорите и враговете на Аллах, тираните и предателите”.
САЩ са истинският кръстник на джихада.Те предложиха стратегически съюз на уахабитското кралство след съветското нашествие в Афганистан. По онова време Рияд вече се бе научил да регулира световната цена на петрола, в резултат от което поданиците на Саудитската династия получиха реална възможност да “живеят според потребностите си”. А като пряка последица от това вносът на радикалния уахабистки ислям окончателно измести този на марксизма-ленинизма. Първа жертва на този арабски експорт на “ислямска революция” стана именно Афганистан. Именно там, с парите на Саудитите, се устремиха масите арабски доброволци. Именно там те удържаха и първата си победа над “Империята на злото”, превръщайки се в основа на ислямския интернационал на Бин Ладен.

За повечето западноевропейци, особено в страните с преобладаващо католическо население, синоним на "християнство" и християнска цивилизация е преди всичко Католическата църква, в чиято история има немалко тъмни страници. Католицизмът през Средновековието имаше почти тоталитарен характер, той претендираше за монопол не само в сферата на вероучението, но и в другите сфери на социалното битие. Западната църква държеше под идеологически контрол науката и изкуството, месеше се в държавните работи, водеше войни, участваше активно в политическия живот. Всичко това бе съпровождано от преследвания на другомислещите и потискане на религиозните малцинства.

Християнската цивилизация обаче се основава на протестантските ценности.Европа започва да изпреварва много по-стари цивилизации от нашата, едва преди около 450 години. Тогава се случват Реформацията и последвалият я Ренесанс. Именно тази философия, въплътена в протестантските християнски ценности, става основата на едно модерно, проспериращо общество. Започват да се ценят и подкрепят не отказът от материалното и преклонението пред догмата, а напротив - предприемчивостта и упоритата работа, уважението към обществения ред, гражданската и обществена активност,правото на отделния човек да тълкува библията, което подкрепя свободомислието във всички области. От тия ценности произлизат основите на проспериращото западно общество и икономика - децентрализация на властта, свободно предприемачество, индивидуални човешки права.
Християнската цивилизация умира, защото хората, които я съхраняваха в своите сърца и души,  си отиват. Днес няма нито една европейска страна, слагам в това число и България, демонстрираща прираст, който да и гарантира, че ще оцелее в сегашния си вид и през следващото столетие.
За разлика от християнството, Исляма демонстрира неизтощима енергия, жизненост и възход. Няма нито една европейска държава, в която местното население да не се топи, с изключение – мюсюлманска Албания,мюсюлманско Косово. И  няма нито една ислямска страна, където населението да не нараства, често взривообразно.
Ако самите хора не желаят тяхната култура, нация или цивилизация да оцелее и укрепне, нищо не може да се направи. В Европа например, хората колективно решават, че нациите са вече отживелии и, че трябва да бъде създадено някакво ново обединение.
 Може би, в крайна сметка, това ще бъде една Ислямска Европа?

КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
НОВИНИ,АНАЛИЗИ
НОВИНИ,КРИЗА

България Турция-вето или вечна дружба?


http://yphalachev1.blogspot.com/
КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
НОВИНИ,АНАЛИЗИ,

Официално посещение на българския премиер в Турция.
България Турция-вето или вечна дружба?
По време на изслушването си в Европейския парламент в Брюксел кандидатът на Чехия за еврокомисар по разширяването Щефан Фюле отбеляза, че възнамерява да продължи преговорите за членство в ЕС с Турция.
Премиерът Бойко Борисов и гръцкият му колега Георгиус Папандреус дават общо рамо на всички държави от Балканите по пътя им към Евросъюза.
Министър-председателят Георгиос Папандреу е призовал своя турски колега Реджеп Тайип Ердоган към подновяване на усилията за подобряване на двустранните отношения, обяви самият Папандреу на 25 януари. Гръцкият министър-председател е поканил Ердоган на официално посещение, заявявайки, че желае „да бъдат установени по-жизнени и продуктивни връзки” между Анкара и Атина. Той е призовал също Турция да спре да оспорва гръцкия суверенитет в Егейско море, по-специално чрез нарушаване на въздушното пространство на Гърция.
За Гърция и България е от полза европеизирана Турция,но не на всяка цена. В момента Турция и България са две съюзнически страни.Турция е страната, която най-мощно и най-силно подкрепи България в преговорите й за присъединяване към НАТО.
Официалното посещение на българския премиер в Турция е в петък и събота. Той ще разговаря с турския президент Абдула Гюл и с премиера Реджеп Ердоган.
Сергей Станишев в София през март 2008 г. постави публично въпроса за обезщетяване на тракийските бежанци и го върна в дневния ред на двустранните отношения.
Двамата премиери и лидери на управляващи партии, - Бойко Борисов и Реджеп Тайип Ердоган,няма как да я подминат. В Анкара са притеснени от националистическия тон в кабинета, както и от подкрепата за правителството от "Атака". Подкрепата на Борисов за идеята на Волен Сидеров да има референдум за новините на турски доведе до телефонен разговор между премиера ни и Ердоган.Разбра, че скоро ще има посещение.Междувременно се разгоря скандалът с думите на министър Божидар Димитров. По-късносе наложи се министърът на културата Вежди Рашидов лично обясни на турския външен министър Ахмет Давутоглу, че няма връзка между евроинтеграцията на Турция и искането за обезщетение. Турски представители настояли деликатни проблеми като този за обезщетенията на тракийци да не се решават в медиите, а по пътя на дипломацията.
Очакванията са, че ще се говори основно за бизнес. Но турска фирма строи магистрала "Люлин" и, както се твърди, доста зле. Освен това Анкара сама се отказа да купува наш ток заради замразения проект "Горна Арда". Сега той тръгва и турският пазар се отваря.
Разговорите за обезщетенията на тракийци не са ли бизнес?
Повечето българи очакват от Турция да изпълни ангажиментите си по Анкарското споразумение от 1925 година, което урежда имотните въпроси на бежанците от двете страни. 
Премиерът не бива да подминава този въпрос. В България очакват той да го постави публично. И да бъде готов да отговаря на турските въпроси.Турският външен министър Давутоглу e обърнал внимание , че в историята принудителните миграции не са били еднопосочни и близо 2 милиона турци са напуснали принудително България и отварянето на тези исторически въпроси за разискване трябва да става във всички техни аспекти.
Разбира се,че е напълно прав. За близо 500 годишното нежелано“присъствие“ на тези 2 милиона турци,сегашното турско правителство дължи сериозни суми на България,които също трябва да бъдат решени по пътя на дипломацията.
 Турция да преустанови намесата си във вътрешните работи на България и да се разграничи недвусмислено от практиката на изборните фалшификации, извършвани от дейци на ДПС на нейна територия.
Българският министър-председател следва да постави въпроса пред турските власти за безусловното възстановяване собствеността на над 80 имота, принадлежащи на Българската Екзархия, както и да предостави компенсации за още 120 църковни имота, присвоени от турските държавни и местни власти в годините след 1913-та.

http://yphalachev1.blogspot.com/
КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
НОВИНИ,АНАЛИЗИ,

вторник, 26 януари 2010 г.

ЗДРАВНА РЕФОРМА-БОЛНИЧНА РЕФОРМА


КРИТИКА,АНАЛИЗИ,ПОЛИТИКА


ЗДРАВНА РЕФОРМА-БОЛНИЧНА РЕФОРМА

До края на годината близо 160 болнични заведения ще фалират и ще бъдат закрити. Причината е, че 52 от тях ще работят с НЗОК само по 3 клинични пътеки, а още 107 - по 4 до 20 клинични пътеки. Тяхната дейност е намалена с 48%, което ще намали и приходите им наполовина. Призивите на министъра на здравеопазването да се преструктурират в болници за долекуване или в хосписи обаче няма да могат да бъдат изпълнени, поради липсата на финансиране.
В бюджета на НЗОК за 2010 г. не са предвидени средства за плащане по клинични пътеки за долекуване и продължително лечение. А и какво е това чудо болници за долекуване, защото в здравеопазването такъв термин няма – да лекуваш някого, а друг да го долекува.
От 1 февруари 21 общински и частни болници ще затворят, защото няма да работят със здравната каса и на практика няма да имат никакво финансиране. Това са лечебните заведения в Радомир, Трън, Годеч, Рудозем, Кула, Царево и др.
Общинските болници обслужват 3 млн. българи, при това с минимална част от средствата от здравни осигуровки. Голяма част от пациентите им идват от труднодостъпни райони, със застаряващо население и с висока безработица. Тези граждани ще претърпят двоен удар, тъй като, за да ползват услугата, ще трябва да изразходват допълнително средства за транспорт и да загубят работно време.
Министър Божидар Нанев от своя страна обясни, че в населените места, където болниците няма да работят с касата, медицинската помощ ще се осъществява от джипитата, диагностичните центрове и бърза помощ. За целта спешната помощ ще бъде подсилена.
Специални  екипи на министерството ще разясняват по места възможностите за преструктуриране на болниците, които не са сключили договор за работа със здравната каса.
И сега „ягодката върху тортата:“Кампания за разясняване на здравната реформа започна Министерството на здравеопазването. Целта била хората да са информирани къде, как и от кого да получат медицинска помощ. За целта са заделени 150 000 лв. С тях са отпечатани 500 000 листовки, платена е реклама в най-тиражните вестници, заснет е клип, който ще се върти по ефирните телевизии.
Пиронът на кампанията обаче са sms-и за абонатите на М-тел, които гласят: "Как да се лекуваме в болница - научете от личния си лекар, регионалните здравни и медицински центрове, РЗОК и на http://www.nhif.bg http://www.mh.government.bg".И това при положение,че в министерството не всичко е ясно.
 Здравните вноски на гражданите остават по същество данък, който те се стремят да избягнат.Очевидно съхраняването на тази архаично-социалистическа система е в интерес на големите играчи-фармацевтични компании , вериги аптеки и медицинска бюрокрация на всички нива.
Около 700 млн. лева са необходими за спешната и неотложна помощ както за оборудване с автомобили и високопроходими транспортни средства, така и за персонал.
Липсата на договорно начало дава свободата на Касата да прави каквото си иска.Възстановяване на договорното начало е абсолютно наложително.Тъй като възнагражденията, които предлага не са толкова големи, там, отиват хора със средни или малки експертни възможности.При монопола, който има Касата и начина, по който се взимат решенията ,вероятността те да не са напълно адекватни или направо грешни е сериозна.
Създават се порочни кръгове: недостатъчният финансов ресурс в извънболничината помощ води до това групи хора с хронични заболявания да правят по-чести обостряния и да се налага тяхното хоспитализиране. Извънболничната помощ е насочена към повече хоспитализации.
Личните лекари са драстично ограничени да препращат към специалисти. За препращането в болница обаче те нямат лимит.Всичко това е свързано с промяна в структурата на финансиране, която драстично се измести в посока на финансиране на болничната помощ и лекарствата. Делът за болнична помощ от общите разходи на НЗОК е 58%, а за лекарства - 18%. За извънболничната помощ той е съответно 3%, за дентална - 5%, а за специализирана и първична извънболнична помощ - по 8%.
Това е в противоречие с европейските тенденции към изнасяне на болничните услуги в извънболничната помощ и оптимизиране на разходите за стационарно лечение. Освен това изместването на ресурсите към болничната помощ очевидно не води до намаляване на общата заболеваемост и смъртност или поне не съответно на направените разходи.КРИТИКА,АНАЛИЗИ,ПОЛИТИКА

УКРАЙНА ПРЕДИ ВТОРИЯ ТУРКРИТИКА,АНАЛИЗИ,ПОЛИТИКА


УКРАЙНА ПРЕДИ ВТОРИЯ ТУР

Предизборната кампания за втори тур на президентските избори в Украйна започна . Резултатите от нея ще станат известни на 7 февруари, когато избирателите ще избират между Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Епохата Виктор Юшченко – когато споровете с Москва бяха цел за украинските власти, завърши. Янукович няма да провокира Русия, най-малкото защото неговия електорат са рускоезичните и проруски настроените украинци. А Тимошенко е прагматик. Тя няма да предизвика конфликт с влиятелния си съсед само поради идеологически съображения.
Янукович е обещал на украинците “европейски стандарти за живот” и да“поведе Украйна по европейския път”.Той заяви, че ако успее да спечели изборите, Украйна ще се стреми да бъде включена в строителството на газопровода "Северен поток".Освен това Янукович отбеляза, че възнамерява да преразгледа договора между Русия и Украйна за доставките на газ. Кандидатът за президентския пост е на мнение, че Русия трябва да гарантира запазването на обемите на транзита за Европа на предишното им равнище и определянето на друга цена за синьото гориво. Тимошенко пък според нейни приближени смятала да направи “примамливо предложение” на третия в класацията от първия тур - бившия шеф на националната банка Сергей Тигипко: премиерския пост и половината места в парламента срещу подкрепа на балотажа.
Основната интрига сега е кой ще получи 13-те процента на Тигипко. Според съратници на Янукович, той е готов да обещае на Тигипко и електората му да разпусне Върховната рада, за да може политическата партия на бившия банкер да влезе в парламента.Тигипко вече заяви, че смята да остане неутрален във втория тур. Колкото и да е парадоксално, по въпроса за цените и транзита на газта Янукович, смятан за проруския политик, е много по-непреклонен от Тимошенко. Именно той остро критикува премиера за неумението (или нежеланието) да получи от Москва приемливи параметри. Присъединяване към НАТО - По този въпрос позициите на кандидатите да диаметрално противоположни. Янукович е против влизането на Украйна в Северноатлантическия алианс. Тимошенко е за.
Партията на Янукович обвини междувременно Тимошенко в таен сговор с президента на Грузия Михаил Саакашвили. В Украйна пристигнали като наблюдатели или журналисти няколкостотин души от специалните сили на грузинската полиция, спортисти и професионални бойци. Преди това ЦИК в Киев отказала да ги регистрира официално, но те дошли с чартърни полети.Има доказателство записи на телефонни разговори , между грузинския вътрешен министър Вано Мерабишвили и депутата Гиви Таргамадзе, председател на парламентарната комисия по отбрана и сигурност. Министърът помолил депутата да се обади на “Юля и на другите”, за да “подготвят самолети” за втория тур от украинските избори, на който Мерабишвили смятал да изпрати “200-300 души”.
Юлия Тимошенко направи изявления, далечни от демократичните идеали: “Ще има толкова тура, колкото потрябва, стига победител да съм аз”.Освен това, веднага след първия тур заявила, че първата й стъпка като президент ще бъде да промени конституцията. Тимошенко отправя сигнал, че ще положи усилия да я прекрои по собствен модел. Твърде смело изявление за един “общ демократичен лидер”.
Хората на Янукович във Върховната Рада се готви за решителна атака - да поиска оставката на Тимошенко от премиерския пост. Съратниците на Янукович все по-високо заявяват, че властта в лицето на премиера се кани да осуети втория изборен тур, и че опозицията трябва да се подготви за подобен сценарий.
За пример, Института за национална сигурност на Украйна публикува аналитичен материал, който не изключва възможността за създаването на руски протекторат (от Украина) . Това не е празен разговор, а почти официалната гледна точка на Москва(според някои"западни наблюдатели").
В случай,че не стане федерация Украйна се разпада на шест отделни държави,заяви един екзотичен кандидат за президент на Украйна и кмет на Ужгород Сергей Ратушняк.„ На практика всяка от областите на Украйна,това е отделна субкултура.Освен основните закарпатска,черновецка и кримска има още няколко субкултури.Не се ли възприемем като един народ,неповторим в своето разнообразие ние няма да се състоим като държава".
КРИТИКА,АНАЛИЗИ,ПОЛИТИКА
УКРАЙНА ПРЕДИ ВТОРИЯ ТУР

УПАДЪКЪТ НА МОРАЛАКакъв е моралът на журналистиката,Морал и медицина,Морал и право,
Възгледи за добро и зло,Морал и семейство

УПАДЪКЪТ НА МОРАЛА

Понятието морал е съвкупност от възгледи за добро и зло. То е и юридическа категория. Моралът в тесен смисъл е признаваната от определена социална група съвкупност от правила за поведение, в съответствие с икономическите условия на живот, възгледи за добро и зло, дълг и справедливост, съвест и чест, похвално и срамно.
Златното правило ,,Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях" е обобщение на онова, което всеки един човек дълбоко в себе си винаги е знаел, че е правилно.
Сега вече децата имат права,а родителите губят техните едно след друго. Доколко е морално държавата да се меси в живота на едно семейство. Къде е границата? И не отиваме ли на варианта на Платон, където в идеалната държава всичко е общо?
Упадакът на морала сред децата се дължи на  намесата на държавата в семейството и разрушаването на неговите патриархални ценности. Големият губещ от цялата ситуация ще бъдат нормалните средностатистически семейства.
Мъжът трябва да е мъж, жената - жена, а детето да е дете. В този ред и без сменени роли.
Единственият регулатор на семейството може да е традиционният морал. Само чрез него може да се отгледа едно здраво поколение.Оставили сме морала на децата ни да се формира от електронните игри,телевизиите,чалгата.
Какъв е моралът на журналистиката, осъществявана в едно пазарно общество. Медиите — са търговски дружества. За обществения интерес те ще работят само доколкото общественият интерес съвпада със собствения им интерес. Ако не искат да претърпят провал, те трябва, изправени пред необходимостта да избират между обществения и собствения интерес, да изберат собствения интерес. Това означава,че чиста, морална журналистика може да има само в блоговете(просто не се сещам за други независими издания).
Безсилието на морала се проявява дори и в отношенията му с правото. Смята се, че правото е държавна норма на морала. Но много често правото се оказва несъответно дори и на елементарни морални норми. Юридическо определение на „морал” в България няма и поради това подлежи на тълкуване.Обществото само сформира своя морал.
Всеки индивид в нашето общество може сам да решава за себе си какво е морално и какво не е, и докато не нарушава законите на държавата, никой не може да предявява претенции към неговото поведение. Това само по себе си е дълбоко неморално и означава,че сме загубили реално чувството за обществен,групов,традиционен,и национален морал.
Моралните норми, доказват реалното отношение към членовете на собствената група, към хората изобщо, животинския свят и природата. Моралът е мярка за социалността към всичко извън себе си. Съществената функция на социализацията- морала, формира принципите на толерантност към различията като гаранция за съвместното съществуване и индивидуалното оцеляване. Моралът е не идентифициране на другостта, а нейното уважение и зачитане. За хората моралът винаги е бил толкова важен за оцеляването , колкото и хлябът. Липсата на морал е вземала и взема повече човешки жертви от глада.
Моралните и правните норми образуват социалните правила за регулиране на обществените отношения. Моралът обаче, се формира бавно и има по-инертен характер от правните норми.
Моралните норми влияят на правната система по два начина:
-Някои от тях направо получават правна санкция и се превръщат в правни норми.
-Другите морални норми, които не са превърнати в правни, служат като допълнителен източник на правото, за критерий при прилагането на правните норми.
Моралната категория“добри нрави“имат значение при тълкуването на правните норми и при запълване на празнини в правото .
От друга страна, моралът, заедно с императивните правни норми са двете граници, до които законодателят скрепява волите на страните.
Още по-спорен е въпросът за справедливостта като източник на правото. Според някои автори справедливостта е правило за поведение, което е адресирано към правоприлагащия орган (съда).
Следователно, имайки предвид това правило и своята представа за правилно,правораздавателният орган се произнася.
Медицинската етика се е развила от лекарската етика, но се отнася до всички действащи лица в здравеопазването - институции, организации, не на последно място медицинската етика касае и пациентите.
Основни ценности са: благополучието на пациента, забраната да се вреди ("primum non nocere") и правото на самоопределяне на пациентите (принципът на автономия), по-общо принципът за човешкото достойнство.
В България и в други страни базата на медицинския морал е Хипократовата клетва известна от  4.век преди Христа. Тя е побликувана в Женевската декларация на Световния лекарски съюз (1948, 1968, 1983) . При Нюрнбергския лекарски процес (1947) е съставен и Нюрнбергският кодекс, който дава моралната основа при провеждане на медицински опити с хора.
Основен морален казус на медицината е евтаназията.  Българският лекарски съюз постанови в мораления си кодекс, че “в никакъв случай лекарят няма право да упражнява активна помощ за умиране”.  “Добрата смърт”(буквалният превод на понятието от гръцки) е напълно разрешена само в Колумбия и полуофициално - в Холандия. В Белгия лекарският кодекс формално също забранява на лекарите да отварят на безнадеждно болните и страдащите вратите към отвъдното, но в същото време им дава право да облекчават ефикасно мъките на пациентите - формулировка, която подлежи на достата широко тълкуване. Българския морален кодекс на лекаря показва, че според него е неприемлива активната евтаназия. Дали поради недоглеждане, или лоша редакция ,но Българският лекарски съюз де факто дава морално право на своите членове да извършват пасивна евтаназия.
Какви са мотивите на средно статистическия зъболекар или лекар да избере именно тази професия? Може би някаква странна любов към дъха на гниещи зъби?  Неосъзнатите  мотиви при избора на лекарската професия, са нуждата от власт и доминиране над другите, деривати на агресивния нагон.
Според самите лекари и зъболекари, единствената причина за избор на занаята, с който се занимават, от самото начало е бил един единствен – парите!
Последното, което съвременната медицина може да се нарече, е хуманна! Лекарите се явяват търговци и пласьори на фармацивтичните компании, корупцията и плащането „на ръка” са масова практика. Последното, от което съвременната медицина се интересува, е излекуването на пациента. Напротив, има пряк интерес човек да бъде поддържан максимално дълго време болен ,страдащ и готов да плаща.
КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
http://yphalachev1.blogspot.com/
НОВИНИ,АНАЛИЗИ
НОВИНИ

Сомалия,пиратите,Осама,ислямистите.


КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ

НОВИНИ,АНАЛИЗИ,Сомалия,пиратите,Осама,ислямистите.


Сомалия понастоящем съществува само де юре. В страната няма единно правителство, обща валута и каквито й да е атрибути на централна власт. И така е вече 14 години. САЩ се опариха от провала си в Сомалия през 1997 г. и ограничиха дейността си на Черния континент до предоставяне на средства чрез Инициативата за преодоляване на кризите в Африка. През последните десет години Европа бе достатъчно заета със собствената си сигурност, разклатена от войните в бивша Югославия, за да обръща внимание и на Африка.Неуспехът на ООН в Сиера Леоне ,дискредитира дълбоко ООН и демонстрир, че африканските държави не могат сами да се справят с кризите на техния континент. Сомалия бе оставена на Осама,ислямистите и пиратите.
В условията на пълна анархия в Сомалия управляват местните племенни лидери и техните въоръжени до зъби привърженици. От съображения за сигурност премиерът управлява от Найроби, столицата на съседна Кения. Там заседават парламентът и преходното федерално правителство на Сомалия.
Резиденцията на президента също беше в Найроби. Но мощна експлозия за малко да го изпрати в отвъдното през 2005 г.. Президентът остана жив и невредим и се пренесе на по-тайно място.
Безвластието в Сомалия магнетично привлича членове на "Ал Кайда", които я ползват като транзитна база за операции. Сомалийските ислямисти и техният водач Шейх Хасан Дакир, който е в "черния" списък на издирваните от САЩ терористи, заплашиха със смърт всеки чужд войник, дръзнал да стъпи на сомалийска земя.
Членовете на ислямската екстремистка група Ал Шабаб са дали клетва да унищожат християнството в Сомалия. Първа жертва на групировката става 46-годишната Мариам Хюсеин, която е била разстреляна лично от лидера на групировката шейх Арбоу.
Сомалийските морските пирати са новият колоритен елит в този смутен район.
"Пиратите се ръководят от престъпни босове в Дубай и Найроби, разказва кениецът Андрю Мвангура- човекът, търсен и от пирати, и от богати собственици и смятан за един от най-добрите посредници със сомалийските пирати. А на сомалийските политици и вождовоте на кланове, пиратите плащат "данък".
През последните години пиратският бизнес се разрасна, след като мнозина млади хора, виждайки охолния живот на своите босове, започнаха да се опитват да откъснат парче от баницата и за себе си.
Източноафриканската програма за подпомагане на корабоплаването твърди, че днес над 1000 пирати обикалят из Аденския залив, в сравнение с около стотина през 2005 г. Вследствие на бързото развитие на единствения проспериращ бизнес в Сомалия в провинция Пунтланд се появиха няколко пиратски убежища.Селища като Еил, Гарове и Харардере се превръщат в процъфтяващи градчета - поне в сравнение с останалата част на Сомалия.
Заложниците често прекарват месеци наред на борда, докато чакат преговорите за откуп да приключат. По време на пленничеството с тях се отнасят сравнително добре, като пиратите често организират на брега специални кухни, които готвят по западен стил. Като добри бизнесмени "морските предприемачи" вкарват част от печалбата обратно в бизнеса, като купуват оръжие и системи за сателитна навигация на кораба майка, от който тръгват моторниците, изпратени да завладеят някой беззащитен кораб.
Цените на имоти в Кения са се увеличили два-три пъти и причината за това е, че сомалийските пирати предпочитат да влагат тук на сигурно спечелените от отвлечените кораби пари.Милиони мръсни долари, идващи от пиратски откупи, са инвестирани в най-голямата икономика в Източна Африка - Кения. Страната е доста привлекателно място за пране на пари, защото има около 800 км границата със Сомалия, предлага богати възможности за инвестиции, а освен това в Кения живее голяма общност от над 200 000 сомалийци. Пиратите инвестират не само в Найроби, но също и на други места, като Дубай и Джибути.


Всичко това се разиграва въпреки увеличаващото се международно присъствие в района - в момента 30 военни кораба, организирани в мисиите Combined Task Force 150 и EU NAVFOR, патрулират в залива. Двете мисии включват кораби на САЩ, Канада, Австралия, Китай, Индия, Русия, Дания, Холандия, Франция, Германия, Южна Корея, Иран. ЕС обаче беше ангажиран и преди това с охраната на корабите на ООН, превозващи храна за раздираната от войни Сомалия. Около 90% от помощите на Световната програма за изхранването достигат до Сомалия по море, а корабите, превозващи храните, са сред основните мишени на пиратите.
КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
http://yphalachev.blogspot.com/
НОВИНИ,АНАЛИЗИ,

ЛОШИ НОВИНИ:КРИЗА И НЕСТАБИЛНОСТ В ЙЕМЕН


КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
НОВИНИ,АНАЛИЗИ
НОВИНИ,КРИЗАЛОШИ НОВИНИ:КРИЗА И НЕСТАБИЛНОСТ В ЙЕМЕН

Йемен е разположен в югозападната част на Арабския полуостров на брега на Червено море, Арабско море и Аденския залив. Страната има площ 527.9 хил. кв. км и население 20 975 000 души. Столицата е Сана, а официалният език - арабски. На римляните Йемен бил известен, като Щастлива Арабия заради богатствата, които осигурявала контролираната от него търговия. Император Октавиан Август се опитал да го завладее, но експедицията му претърпяла неуспех.
По време на войната на Персийския залив (1991 г.), новоформираната държава подкрепя Ирак, заради което Саудитска Арабия и Кувейт преприемат мерки за изгонване на йеменските имигранти. Това се отразява пагубно върху икономиката на Йемен и води до 30% безработица.
През ноември 2009,след заплахи от Иран, размяна на ноти с йеменското правителство и предупреждения от страна на Рияд, че бунтовниците в С. Йемен ще застрашат южната граница на кралството, напрежението стигна до там, че отряди от саудитските войски навлязоха в провинция Саада, за да се бият срещу шиитското население в този район. Йемен половинчато се съгласи на тази мярка. Хутите, или шиитските воини, реагираха остро срещу намесата на саудитската войска. Селата им бяха обстрелвани с артилерия, а ООН предупреди, че се задава хуманитарна катастрофа в района, ако сблъсъците не бъдат овладяни. Бежанците се увеличиха, а беден Йемен навлезе в острия конфликт, породен от един политико-религиозен сценарий.Не мина много време и Иран зае позиция. Както се очакваше, тя беше заплашваща. Иран е единствената страна в мюсюлманския свят, която подкрепя шиитските малцинства. Външният министър на ислямската република заяви, че Иран няма да гледа безучастно конфликта в Йемен.
Нестабилността в Йемен сега е заплаха не само за региона, но и за глобалната сигурност.Проблемът със сигурността в Йемен излезе на преден план след коледния инцидент на борда на самолет, летящ от Амстердам за Детройт, при който нигерийски гражданин неуспешно се опита да задейства взривно устроство по време на полета. Това бе потвърдено от членове на "Ал Кайда", за които се предполага, че са базирани в африканската държава. По-късно в хода на разследването бе установено, че Абдулмуталаб е преминал специална подготовка в един от лагерите на "Ал Кайда" в Йемен.
В Йемен правителството използва силите си, за да се противопостави на сепаратистките движения в страната и не придава особено значение на борбата с терористичната организация. В същото време членове на "Ал Кайда", базирани на Арабския полуостров, призовават да се води "война срещу кръстоносците", като се нападат посолствата на западните страни. В тази връзка САЩ, Франция, Великобритания и Япония закриха своите посолства в столицата Сана, а Испания ограничи достъпа до нейната мисия.
САЩ планира да увеличи финансовата помощ за Йемен с 56%, като през финансовата 2010 г. на страната ще бъдат предоставени 63 милиона долара. Вчера бе съобщено, че посолството на САЩ отново е започнало работа, но при изключително засилен режим на сигурност.Преди година ЦРУ изпрати в Йемен някои от най-добрите си оперативни работници с опит в борбата с тероризма, а същевременно командоси от някои от най-тайните отдели на Специалните сили са започнали обучението на йеменските сили за сигурност в тактики на контратероризма.
Бившия експерт по Йемен в Световната банка Абдул-Гани ал Иряни, смята,че до една година в страната ще настъпи пълен икономически срив, тъй като хазната е празна поради корупцията и лошото управление и че международната конференция в Лондон този месец е последният шанс за спасяване на Йемен, който може да се превърне в новата фронтова линия за "Ал Кайда".
Белия дом, издържа седмица на унищожителни атаки от страна на републиканците.Президентът на САЩ Барак Обама отвърна на критиките на републиканците във връзка с националната сигурност, обявявайки, че САЩ продължават да водят война срещу терористите и обещавайки да нанесе удар на онези, които стоят зад опита за взривяването на самолет по Коледа .Обама използва своето седмично радио-обръщение, за да отвърне на коментарите на бившия вицепрезидент Дик Чейни, който го обвини в това, че се преструва, че Америка не се намира във война. В същото време Обама се оказва под натиск и от страна на лявото крило на неговата собствена партия и либералните групи, които смятат, че той продължава твърде много политики на Буш.
Йемен се превърна в нов нежелан фронт. Америка подкрепяше йеменското правителство в борбата му с ислямистите, но страната стана по-нестабилна, а терористичните атаки, идващи от нейна територия, по-чести. Британският премиер Гордън Браун и президентът на САЩ Барак Обама са се споразумели да финансират контратерористична полицейска част в Йемен, която да се справи с надигащата се терористична заплаха в страната .
На 4.01,2010 недалеч от Сана бяха убити двама терористи, които подготвяли атаки срещу чуждестранни дипломатически мисии, припомня БТА
На 5.01.2010 г.силите за сигурност на Йемен стартираха операция срещу бойците на Ал Кайда в три провинции в страната. Сътрудници на силовите структури са били изпратени в провинциите Шабуа и Абиан, Южен Йемен, и Мариб в североизточните части на страната. По време на оперативните действия са задържани петима екстремисти. В столицата Сана са въведени засилени мерки за сигурност.
23 януари 2010. 20 граждани на Саудитска Арабия, участващи в терористичната мрежа „Ал Кайда”, са били арестувани в Йемен през последните няколко месеца. Властите в двете страни си сътрудничат, за да организират прехвърлянето на арестантите в Саудитска Арабия. Успоредно с това вътрешните министерства на Йемен и Саудитска Арабия разработват схеми за сътрудничество за противодействие срещу дейността на „терористичните банди” на територията на двете страни.
Някои от задържаните влизат в списъка на 85 издирвани престъпници, публикуван от Саудитска Арабия миналата година.КРИТИКА,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
НОВИНИ,АНАЛИЗИ
НОВИНИ,КРИЗА

ГРЕШКИТЕ НА ЕСФИНАНСИ,ЕС,СВЯТ
АНАЛИЗИ,НОВИНИ,КОМЕНТАРИ,ПРЕГЛЕД
АНАЛИЗИ,НОВИНИ
ФИНАНСИ,КРИТИКА


Грешките и провалите на ЕС

ЕС загуби девет години, за да изработи обща конституция, с което навреди на репутацията си .
Приемането на България и Румъния през 2007 г. накърни доверието в процеса на разширяване заради постоянните проблеми с корупцията и организираната престъпност . Сега, когато те вече са пълноправни членки , реформите в публичната администрация и съдебната система се забавиха чувствително .
ЕС прекара повече от 10 години в опити да убеди глобални играчи като САЩ или Китай да повярват, че е нововъзникващ играч в един многополюсен свят. Не е вярване, след като 27-те не успяха да преодолеят вътрешното си разделение по отношение на Русия и енергийната политика.
Реформирането на европейското представителство в международните организации (където ЕС все още фигурира като представителство на отделни негови страни-членки като Г20, ООН,). Ревностно поддържаният облик на глобален лидер в борбата с климатичните промени се оказа преувеличен, след като окончателната сделка в Копенхаген беше сключена в отсъствието на ЕС.
ЕС сгреши като обедини външните си политики към страните в Средиземноморието и Източна Европа в така наречената Европейска политика на добросъседство. Само за няколко години тази грешка доведе до разделянето на политиката на две: Средиземноморски съюз и Източно партньорство.
През 2005 г., страните-членки не успяха да намерят политически кураж, за да реформират бюджета на Общността така, че да има по-ясни критерии за разпределението на 120 млрд. евро годишно. Разходите, приходите и процедурите са напълно несъвместими с настоящото и бъдещо състояние на интеграцията на ЕС.Сметната палата на Съюза продължава да отказва да публикува разходите си, предимно заради нередностите в начина, по който се разпределят еврофондовете из страните-членки. Това, плюс няколко скандала около разходите, плащани на евродепутати, увредиха сериозно доверието на данъкоплатците в институциите на ЕС. На ЕС ще му бъде все по-трудно да прокара всякакво увеличение на бюджета си без да предложи значителни реформи.

ПРЕГЛЕД,НОВИНИ,АНАЛИЗИ,КОМЕНТАРИ
http://yphalachev.blogspot.com/
НОВИНИ,АНАЛИЗИ
Възникна грешка в тази притурка
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

За контакти: yphalachev@gmail.com

Декларация за поверителност„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.